Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 29, 2016

DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Biểu ngữ “Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh!” được treo một cách hoành tráng trên đầu 1.510 (Một ngàn năm trăm mười) đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu Đảng viên cả nước trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 01 năm 2016.

Được biết trong 1.510 đại biểu dự Đại hội có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 10 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; 20 đại biểu là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; 15 đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú; 1 đại biểu là nghệ sĩ ưu tú. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 55 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, viện sỹ; 241 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 511 đại biểu có trình độ thạc sĩ; 757 đại biểu có trình độ đại học. Về trình độ lý luận chính trị, 1.501 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Về độ tuổi, đại biểu từ 30 tuổi trở xuống có 2 đồng chí; từ 31- 40 tuổi có 65 đồng chí; từ 41 - 50 tuổi có 384 đồng chí; từ 51 - 60 tuổi có 992 đồng chí; từ 61 - 70 tuổi có 64 đồng chí...

Nhân dịp này Kiều Bào Hải ngoại chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp và cũng xin tặng biểu ngữ “Dân nghèo, Nước yếu, Độc tài, Bất công, Lạc hậu!” cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sắp tới để được treo lên một cách trân trọng và hoành tráng trên đầu hơn một ngàn rưỡi Đại biểu Đui mù toàn quốc.

No comments:

Post a Comment