Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, November 4, 2017

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 11 NĂM 2017 NGHỊ QUYẾT SCR 60 BẢNG TÊN CỐ TT HẠNH NHƠN TRÊN XA LỘ 405Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần video buổi lễ chào cờ đầu tháng 11 năm 2017 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment