Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, November 4, 2017

ĐỒNG HƯƠNG NAM CALIFORNIA NÓI VỀ BỘ PHIM “THE VIETNAM WAR”Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Bộ phim “The Vietnam War” đang được chiếu ở nhiều nơi, được nhiều người nói tới. Một bộ phim do người Mỹ làm cho khán giả người Mỹ xem, cố làm ra vẽ khách quan, trung thực; Đem vào phim thật nhiều nhân chứng, nhiều chi tiết không cần thiết và vô giá trị như những khúc phim tài liệu do Cộng Sản Bắc Việt thực hiện với mục đích tuyên truyền, là một bộ phim bóp méo sự thật về chiến tranh Việt Nam.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại nhận định của quý đồng hương gồm các vị: ông Phan Kỳ Nhơn và ông Nguyễn Văn Ức về bộ phim này vào sáng ngày 4 tháng 11 năm 2017 trước tượng đài Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment