Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 12, 2017

PHỎNG VẤN NGUYỄN TUẤN LINH VỀ SINH HOẠT CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ÚC GỐC VIỆT TẠI SYDNEY, ÚC CHÂULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt nhân cơ hội viếng thăm Sydney, Úc Châu đã có dịp phỏng vấn anh Nguyễn Tuấn Linh, cư dân Thành phố Fairfield, Sydney về những kỷ niệm buồn vui trong những tháng ngày đầu tiên định cư tại Úc cùng những sinh hoạt cá nhân và cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu cho đến thời điểm hiện tại.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào buổi sáng ngày 4 tháng 12 năm 2017 tại tư gia của anh Nguyễn Tuấn Linh ở Wakeley, Thành phố Fairfield, Sydney, Úc Châu.

No comments:

Post a Comment