Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, December 3, 2017

VIẾNG THĂM SYDNEY, ÚC CHÂU – TUYẾN ĐƯỜNG TỪ BLACKTOWN ĐẾN BẾN PHÀ PARRAMATTA /P1Sydney (VanHoaNBLV) – Nhân dịp Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt viếng thăm Sydney, chúng tôi có dịp ghi lại một số hình ảnh và sinh hoạt tại đây trong chuyến viếng thăm Opera House, khởi đầu là chuyến đi từ Blacktown đến Bến phà Parramatta.

Phóng sự này được thực hiện vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2017 tại Thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales, Úc Châu.

No comments:

Post a Comment