Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, November 22, 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI NHẠC HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA TRỞ LẠI 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI NHẠC HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA TRỞ LẠI 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi “Đại Nhạc Hội Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại” với sự tham gia của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Câu lạc Bộ Tình Chiến Hữu, Ban Tù ca Xuân Điềm, Đoàn Văn Nghệ Nắng Mới… được tổ chức vào chiều Chủ Nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment