Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 3, 2015

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM & CHIẾN SĨ DÂN QUÂN CÁN CHÍNH VNCH 2015


HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM & CHIẾN SĨ DÂN QUÂN CÁN CHÍNH VNCH 2015
Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh của buổi "Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Chiến Sĩ Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa" được tổ chức vào chiều Chủ Nhật ngày 01 tháng 11 năm 2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment