Sunday, December 29, 2019

ĐỒNG HƯƠNG NAM CALIFORNIA CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH 2020 ĐẾN ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời chúc mừng Giáng sinh và Tết dương lịch 2020 đến đồng hương khắp nơi và đồng bào quốc nội từ các đồng hương Nam California gồm các vị:

Ông Nguyễn Thành Long, Nghị viên Tài Đỗ, chị Nguyễn Xuân Mai, Đặng Kim Trang, ông Huân Nguyễn, Lê Quang Dật, cô Cindy Trần, bà Lê Tuyết Nga, ông Nguyễn Văn Lục, một cựu học sinh Trung Học VNCH, ông Lê Hiền, Nghị viên Phát Bùi, ông Trương Ngọc Sơn và cô Nguyễn Thùy Dung.

Nhân dịp các vị đến tham gia cuộc biểu tình tuần hành yểm trợ dân oan vườn ra Lộc Hưng và đồng bào quốc nội nạn nhân của việt cộng do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào chiều ngày 22 tháng 12 năm 2019 trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment