Tuesday, December 31, 2019

BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH YỂM TRỢ DÂN OAN VƯỜN RAU LỘC HƯNG VÀ ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI NẠN NHÂN VIỆT CỘNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình tuần hành yểm trợ quốc nội và dân oan vườn rau Lộc Hưng do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào lúc 2:00pm Chủ Nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019.

Sau khi làm lễ xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ). Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, sau đó trở về lại trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và giải tán vào khoảng 4:00pm chiều cùng ngày.

No comments:

Post a Comment