Monday, December 16, 2019

DẠ TIỆC GÂY QUỸ DIỄN HÀNH TẾT 2020: VỚI SỰ THAM GIA CỦA 20 CA SĨ HẠNG A
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần tường trình về Dạ tiệc gây quỹ diễn hành Tết của Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 trên đường Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove với ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Trưởng Ban tổ chức diễn hành Tết cùng quý ông Tsu A Cầu, Trần Xuân Tin và Tiến sĩ Phạm Kim Long vào sáng ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment