Thursday, December 12, 2019

“ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI” CUNG CẤP KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM CHO NHỮNG TÙ NHÂN DỰ BỊ CỦA CHẾ ĐỘ CS
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý) tác giả sách Hồi ký “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI” (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) trong buổi ra mắt sách vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment