Monday, December 23, 2019

DIỄN HÀNH TẾT NĂM NAY SẼ XẢY RA Ở TP GARDEN GROVE TRÊN ĐẠI LỘ WESTMINSTER RẤT LÀ LỚN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Phát Bùi, Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết và Dạ Tiệc Gây Quỹ Diễn Hành Tết 2020, trên đường Westminster Avenue, thành phố Garden Grove vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2019 tại Nhà hàng Golden Sea, 9802 W. Katella Ave, thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment