Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, September 2, 2020

DỌN ĐƯỜNG CHO “THANH CỦI” THỂ CÁ TRA VÔ LÒ; “CHIẾN BINH ĐẤT NUNG” TẦN THỦY HOÀNG Ở ĐÀ LẠT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Dọn đường cho “Thanh Củi” Thể Cá Tra vô lò; “Chiến Binh Đất Nung” Tần Thuỷ Hoàng ở Đà Lạt” vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment