Tuesday, September 1, 2020

KẺ BẠO LOẠN, CƯỚP BÓC CÓ THỂ MẤT TRỢ CẤP; LỢI ÍCH ÔNG TRUMP ĐEM VỀ CHO MỸ; KENOSHA HỖN LOẠN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Kẻ bạo loạn, cướp bóc có thể mất trợ cấp; lợi ích ông Trump đem về cho Mỹ; Kenosha hỗn loạn” vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment