Lac Viet Humanistic Culture

Friday, September 4, 2020

TRỌNG LÚ LẶN SÂU, LÂU LÂU TRỒI LÊN PHÁT NGÔN CŨ MÈM; GIÁO DỤC VN BÁN SÁCH GIÁO KHOA HAY CƯỚP?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “”Trọng Lú lặn sâu, lâu lâu trồi lên phát ngôn cũ mèm; giáo dục VN bán sách giáo khoa hay cướp?” vào chiều ngày 4 tháng 9 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment