Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, February 28, 2015

GIAN HÀNG GALANG TẠI HỘI TẾT CỘNG ĐỒNG 2015


GIAN HÀNG GALANG TẠI HỘI TẾT CỘNG ĐỒNG 2015

Garden Grove (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về gian hàng Galang tại Hội Tết Cộng Đồng năm Ất Mùi vào ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2015 trong khu Garden Grove Park, thuộc Thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on Nổi Gió's album »


No comments:

Post a Comment