Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 24, 2015

WESTMINSTER KHÁNH THÀNH BẢNG CHỈ ĐƯỜNG SAIGON 2015

WESTMINSTER KHÁNH THÀNH BẢNG CHỈ ĐƯỜNG SAIGON 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Thành phố Westminster đã đón mừng xuân Ất Mùi 2015 qua việc khánh thành 2 bảng chỉ đường Saigon. Bảng thứ nhất ở góc Bolsa Ave. dẫn vào khu Thương xá Phước Lộc Thọ trước mang tên là Asian Village; Bảng thứ hai ở góc Bolsa Ave. dẫn vào khu chợ Á Đông trước đây có tên là Cultural Court. Buỗi lễ khánh thành diễn ra vào lúc 10 giờ sáng mồng hai Tết Ất Mùi tức là ngày 20 tháng 02  năm 2015.
image not displayed

View or comment on Nổi Gió's album »No comments:

Post a Comment