Lac Viet Humanistic Culture

Monday, February 23, 2015

HÍNH ẢNH TIỆC HỌP MẶT CỰU THUYỀN NHÂN GALANG 2015


HÍNH ẢNH TIỆC HỌP MẶT CỰU THUYỀN NHÂN GALANG 2015

Anaheim (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi tiệc họp mặt, hàn huyên với cựu Thuyền Nhân Galang vào ngày Mồng bốn Tết Ất Mùi 22 tháng 02 năm 2015 tại thành phố Anaheim, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

image not displayed

Reply to this email to comment publicly on Google+. Or view Nổi Gió's album »No comments:

Post a Comment