Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 8, 2015

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 02 NĂM 2015 TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN – LITTLE SAIGON

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 02 NĂM 2015 TẠI LITTLE SAIGON

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Chào Cờ Đầu Tháng 02 Năm 2015 được tổ chức vào sáng Thứ Bảy ngày 07 tháng 02 năm 2015 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, trong Khu Hà Nội Plaza, số 9078 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

No comments:

Post a Comment