Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 27, 2015

LỄ TRUY ĐIỆU CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VNCH TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ WESTMINSTER, CALIFORNIA 2015

No comments:

Post a Comment