Monday, September 14, 2015

GIÁO SƯ HUỲNH VĂN LANG NÓI RẰNG CỘNG SẢN LÀ CÁI ÁC CẦN PHẢI CHỐNG CHO TỚI KHI NÓ SỤP ĐỔ

No comments:

Post a Comment