Lac Viet Humanistic Culture

Monday, December 7, 2015

HÌNH ẢNH TÊN ĐƯỜNG VIỆT NAM TẠI HOUSTON, TEXAS


HÌNH ẢNH TÊN ĐƯỜNG VIỆT NAM TẠI HOUSTON, TEXAS

Houston (VanHoaNBLV) - Phái đoàn thuộc Ủy Ban tôn tạo tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa đã tới Houston ngày 04 tháng 12 năm 2015 để thẩm định mẫu tượng bằng đất do Điêu khắc gia Phạm Thông thực hiện trước khi đúc đồng. Dịp này các thân hữu của của Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt gồm quý anh Trần Văn Mỹ và Phạm Văn Tuynh đã mời ông Phan Kỳ Nhơn tới chụp hình tại 3 đoạn đường mang tên Việt Nam là Đại Lộ Saigon, Chiến Sĩ Vô Danh VNCH và đường Nguyễn ...

image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment