Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 10, 2015

HÌNH ẢNH NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN


HÌNH ẢNH NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản lạc Việt ghi nhận một số hình ảnh về ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2015 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trên đường Bolsa Ave, trong Khu Hà Nội Plaza, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment