Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 29, 2015

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CUỐI NĂM 2015 TẠI ĐỀN ĐỨC THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai một số hình ảnh về sinh hoạt của những ngày 17, 25 tháng 12 cuối năm 2015 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., trong Khu Hà Nội Plaza, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment