Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 8, 2015

TƯỢNG NỮ THẦN DÂN CHỦ MẶC ÁO BÀ BA NHẰM TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CSVN TRỞ THÀNH DỰ ÁN XÂY DỰNG

No comments:

Post a Comment