Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, January 31, 2016

BẢN LÊN TIẾNG CỦA LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN & TAY SAI VỀ VIỆC GSV ANDREW ĐỖ TÂNG BỐC BÁO NGƯỜI VIỆT

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại dưới đây Bản Lên Tiếng của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai đã gởi cho GSV Andrew Đỗ về việc tâng bốc báo Người Việt cũng như thư của Kỹ sư Bùi Thế Phát về việc dùng lá cờ lạ chữ Phước trong Lễ An Vị Tượng Đức Thánh Trần


PHOTO by Long Thanh


No comments:

Post a Comment