Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 3, 2016

HÌNH ẢNH LỄ ĐẶT VÒNG HOA CỦA QUÂN NHÂN MỸ GỐC VIỆT TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

No comments:

Post a Comment