Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 22, 2017

HÌNH ẢNH ĐI BỘ VÀ ĐẠI NHẠC HỘI CỨU TRỢ BÃO LỤT TẠI NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi lễ khai mạc, cùng cuộc tuần hành “Đi Bộ Cứu & Đại Nhạc Hội Cứu Trợ Bão Lụt” vào sáng ngày 15 tháng 10 năm 2017 trong khuôn viên và công viên Vườn Hồng của Tòa Thị Chính Westminster, 8200 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment