Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 8, 2017

HÌNH ẢNH LỄ HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO 2017 TẠI ĐỀN THỜ ĐTT


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng 8 năm Đinh Dậu tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment