Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, October 4, 2017

LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ 2017 /P2Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại hình ảnh buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, vị Nguyên Thủ Quốc Gia kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Lực VNCH Lần Thứ 16 vào chiều ngày Thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2017 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment