Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 1, 2017

PHỎNG VẤN ĐỒNG HƯƠNG NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU 2017Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quý đồng hương gồm: Ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lực và Bà Đặng Kim Trang vào chiều tối ngày 30 tháng 9 năm 2017 nhân dịp các vị đến tham dự buổi lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment