Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, February 7, 2019

BUỔI GẶP GỠ CỦA BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH TẾT XUÂN KỶ HỢI VỚI CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi gặp gỡ của Ban tổ chức Diễn hành Tết xuân Kỷ Hợi 2019 với các cơ sở truyền thông báo chí, truyền thanh truyền hình vào chiều tối ngày 6 tháng 2 năm 2019 tại Văn Phòng Cộng Đồng NVQG Nam Cali, 13127 Brookhurst St., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment