Lac Viet Humanistic Culture

Monday, February 4, 2019

LỄ CÚNG TẤT NIÊN NĂM MẬU TUẤT 2018 TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIALittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi lễ cúng tất niên năm Mậu Tuất 2018 (ngày 30 tháng 12 âm lịch) của Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai tổ chức vào sáng ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment