Thursday, September 19, 2019

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG LẤN CHIẾM ĐẢO TƯ CHÍNH TRƯỚC LÃNH SỰ QUÁN TC LOS ANGELES 13/9/2019Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình chống Trung Cộng đưa tàu chiến đến xâm chiếm đảo Tư Chính do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào chiều Thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019 trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng Los Angeles, 443 Shatto Pl, thuộc Thành phố Los Angeles, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment