Saturday, September 21, 2019

PHAN KỲ NHƠN: TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐL BOLSA MỘT THÀNH TÍCH LỚN LAO CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần cho biết: “… Tượng của ngài trên Đại Lộ Bolsa. Đây phải nói là một thành tích rất lớn lao đối với những người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới. Là vì chúng ta đưa được hình ảnh một vị anh hùng dân tộc của VN chúng ta có mặt trên đất nước Mỹ. Đó là một cái danh dự chung cho người Việt của chúng ta…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn với ông Phan Kỳ Nhơn nhân dịp ông cùng Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần đứng ra tổ chức buổi lễ “Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Đền Thờ Đức Thánh Trần” cũng là húy nhật 719 của Ngài (nhằm ngày 23 tháng 8 âm lịch) vào trưa Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment