Thursday, September 19, 2019

NV TÀI ĐỖ: CHÚNG TA CẦN PHẢI NÊN CHIA SẺ NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA TẠ PHONG TẦN ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của ông Tài Dỗ, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster trong buổi ra mắt sách Hồi ký “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI” (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) của Cựu tù nhân chính trị Tạ Phong Tần vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment