Sunday, October 27, 2019

LỄ TIẾP NHẬN HÀI CỐT 81 CHIẾN SĨ NHẢY DÙ QLVNCH ĐẾN “THỦ ĐÔ TỴ NẠN CỘNG SẢN”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ tiếp nhận 81 hài cốt chiến sĩ Nhảy Dù Quân Lực VNCH do Thượng Nghị Sĩ James Webb, The Lost Soldiers Foundation và Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam tổ chức vào sáng Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (Sid Goldstein Freedom Park),  Số 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment