Monday, October 21, 2019

HỘI H.O. CỨU TRỢ TPB & QP VNCH HỌP BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI NHẠC HỘI “CẢM ƠN ANH” KỲ 12
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp báo của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH nhằm mục đích báo cáo kết quả tài chánh của Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh” Người Thương Binh VNCH Kỳ 12 vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại Phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, tuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

2 comments: