Wednesday, October 30, 2019

AN TÁNG HÀI CỐT 81 CHIẾN SĨ NHẢY DÙ QLVNCH TẠI WESTMINSTER MEMORIAL PARKLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cảnh hạ huyệt, an táng 81 hài cốt chiến sĩ Nhảy Dù Quân Lực VNCH vào trưa Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Westminster Memorial Park, 14801 Beach Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment