Friday, October 25, 2019

TIẾN SĨ PHẠM KIM LONG: TÒA PHÁN QUYẾT NGÔ KỶ PHẠM TỘI “KHỦNG BỐ TINH THẦN”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Tiến sĩ Phạm Kim Long cho biết: “… Theo như án lệnh Bà chánh án đã đọc cho biết… Tòa xác nhận lại là dựa trên tất cả những cái án tiền lệ mà phía bên luật sư của ông Ngô Kỳ nộp cho họ như những án tiền lệ mà thời ông Tony Lâm, ông Ngô Kỷ… thì tòa cho biết họ ủng hộ cái first Amendment, tu chính án số 1 nhưng mà cái quyền tự do tu chính án số 1 nó nói rõ là không cho phép ông Ngô Kỷ tấn công hoặc là dùng những cái micro, microphone những cái video camera hoặc là ngay cả cái cellular phone record để tới quá gần những người mà họ không muốn bị phỏng vấn.

Tòa xác nhận lại những việc làm đó là những sự harassment là những sự khủng bố tinh thần theo như cái luật của tiểu bang và vì lý do đó họ đưa ra một cái án lệnh là trong vòng 3 năm cấm ông Ngô Kỷ không được đến gần chúng tôi… “

Chương Trinh Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Kim Long ngay sau khi phiên tòa kết thúc trong khuôn viên của Tòa Thượng Thẩm California (Superior Court of California) vào buổi trưa ngày 24 tháng 10 năm 2019.

No comments:

Post a Comment