Friday, October 11, 2019

PHIÊN TÒA TIẾN SĨ PHẠM KIM LONG KIỆN NGÔ KỶ ĐÃ BỊ BÊN NGÔ KỶ XIN DỜI LẠI
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của Tiến sĩ Phạm Kim Long, Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Orange County về phiên tòa ông kiện Ngô Kỷ và cho biết bên phía Ngô Kỷ đã xin khẩn cấp với tòa để mà dời phiên tòa, dời cái ngày hearing đến ngày 23 tháng 10 năm nay.

No comments:

Post a Comment