Thursday, October 24, 2019

VỤ KIỆN TS PHẠM KIM LONG – NGÔ KỶ QUA MỘT NGÀY TRANH CÃI GAY GO VÀ CUNG CẤP CHỨNG CỨ ĐÔI BÊNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Phiên tòa xử vụ Tiến sĩ Phạm Kim Long kiện Ngô Kỷ đã kéo dài hầu như suốt cả ngày hôm nay (23 tháng 10 năm 2019) sau khi nghe các bên tranh luận và cung cấp chứng cứ, người chứng. Tòa đã quyết định tuyên đọc án lệnh vào 10 giờ sáng ngày mai (24 tháng 10 năm 2019).

No comments:

Post a Comment