Monday, November 4, 2019

BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẾT CHÚNG VẪN CÒN CĂM THÙLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan kỳ Nhơn nhận định: “ …Và đây cũng nói lên một việc mà chính ông James Webb cũng đã nêu lên là 2 lần đề nghị với chế độ CS đưa 81 hài cốt của các chiến sĩ này về VN chôn bị CS từ chối. Điều này nói lên, xác định được cái bản chất của chế độ CS đối với người chết chúng vẫn còn căm thù. Do đó, sau 75 khi chúng chiếm được miền Nam thì chúng trả thù Quân Dân Cán Chính VNCH một cách rất là dã man …”

Chương trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảm nghĩ của ông Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Văn Ức và Nghị viên Phát Bùi nhân dịp các vị đến tham dự buổi Lễ Truy Điệu 81 tử sĩ Nhảy Dù Quân Lực VNCH đã hy sinh trên đường thi hành nhiệm vụ vào ngày 11 tháng 12 năm 1965 tại Tuy Hòa, Việt Nam. Buổi lễ do Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam tổ chức vào chiều tối Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment