Tuesday, November 5, 2019

TẠ PHONG TẦN: BÌNH GIẢNG ĐIỂN TÍCH “HỒNG MÔN YẾN”, “ĐƠN ĐAO PHÓ HỘI”Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về điển tích “Hồng Môn Yến” và “Đơn Đao Phó Hội”  vào chiều ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment