Thursday, November 7, 2019

KẾT QUẢ THU THẬP CHỮ KÝ NỘP XIN BÃI NHIỆM 3 VỊ DÂN CỬ MỸ GỐC VIỆT TẠI THÀNH PHỐ WESTMINSTERLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại tường thuật của Tiến sĩ Phạm Kim Long về vấn đề “Recall” và cũng cho biết đã thu thập hơn 12 ngàn chữ ký để nộp xin tổ chức bầu cử bãi nhiệm 3 vị dân cử Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào trưa ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại một địa diểm thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment