Monday, November 11, 2019

LINH MỤC NGUYỄN VĂN KHẢI: ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ ĐẢNG CƯỚP, CHÍNH QUYẾN CỘNG SẢN LÀ CHÍNH QUYẾN CƯỚPLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình bày của Linh Mục Nguyễn Văn Khải, diễn giả chính trong “Đêm Nhân Quyền, Thắp Sáng Ngọn Lửa Đấu Tranh Tại Quốc Nội” vào chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại Nhà hàng Diamond Seafood Place #3, 6731 Westminster Boulevard, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment