Wednesday, January 1, 2020

NHỮNG TUYỆT TÁC ĐIÊU KHẮC LỜI CHÚA TẠI NHÀ THỜ ĐẸP NHẤT ORANGE COUNTY, NAM CALIFORNIALittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm 2019 về những tuyệt tác điêu khắc lời chúa trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment