Sunday, April 26, 2020

KỶ LUẬT PHÓ GĐ SỞ TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG, LUẬN VỀ KỶ LUẬT TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÁNH CSVN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc  “Kỷ luật Phó GĐ Sở Tài Nguyên-Môi Trường, Luận về Kỷ Luật Trong Cơ quan Hành Chánh CSVN” vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment