Monday, April 20, 2020

THÁNG TƯ ĐEN HẰNG NĂM VIỆT CỘNG TỔ CHỨC HOAN HỈ ĂN MỪNG, CHỬU MẮNG “BÊN THUA CUỘC”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Tháng Tư Đen hằng năm Việt cộng tổ chức hoan hỉ ăn mừng, chửi mắng ‘bên thua cuộc’“ vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment