Saturday, April 18, 2020

MỸ MỞ CỬA, VN CẠN KIỆT GẠO; TÁC HẠI GHÊ GỚM ĐỐI VỚI MỸ KHI PHỤ THUỘC NGUỒN HÀNG HÓA BÊN NGOÀILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Mỹ mở cửa, VN cạn kiệt gạo; Tác hại ghê gớm đối với Mỹ khi phụ thuộc nguồn hàng hóa bên ngoài” vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment